Częste pytania
ventilampy.pl
Oznakowanie CE na urządzeniu informuje nabywcę - użytkownika, że dany wyrób spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach prawnych Co to jest oznaczenie CE?
Oznakowanie CE na urządzeniu informuje nabywcę - użytkownika, że dany wyrób spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach prawnych (określonych np. dla sprzętu elektrycznego w zakresie bezpieczeństwa użytkowania) w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku oraz innych rozporządzeń m.in. związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną).

Informacja ta gwarantuje użytkownikowi, że urządzenie z tym znakiem jest bezpieczne w eksploatacji, odporne na zaburzenia elektromagnetyczne i samo nie jest źródłem zaburzeń mogących spowodować zakłóceń w pracy innych urządzeń.
P.U.H. VENTI Piotr Suława
43-391 Mazańcowice 57
Bielska-Białej
Nip 547 016 72 14
Mapa dojazdu

+48 33 815 53 99
+48 33 506 55 88
+48 33 506 55 89